Imaging and Sensing

Resolution enhancement with deblurring by pixel reassignment

Bingying Zhao, and Jerome Mertz

Vol. 5, Issue 6, 066004 (2023)

Harnessing the magic of light: spatial coherence instructed swin transformer for universal holographic imaging

Xin Tong, Renjun Xu, Pengfei Xu, Zishuai Zeng, Shuxi Liu, and Daomu Zhao

Vol. 5, Issue 6, 066003 (2023)

Fluorescence interference structured illumination microscopy for 3D morphology imaging with high axial resolutionOn the Cover

Yile Sun, Hongfei Zhu, Lu Yin, Hanmeng Wu, Mingxuan Cai, Weiyun Sun, Yueshu Xu, Xinxun Yang, Jiaxiao Han, Wenjie Liu, Yubing Han, Xiang Hao, Renjie Zhou, Cuifang Kuang, and Xu Liu

Vol. 5, Issue 5, 056007 (2023)

Optical information transfer through random unknown diffusers using electronic encoding and diffractive decodingAuthor Presentation

Yuhang Li, Tianyi Gan, Bijie Bai, Çağatay Işıl, Mona Jarrahi, and Aydogan Ozcan

Vol. 5, Issue 4, 046009 (2023)

Overcoming the limitations of 3D sensors with wide field of view metasurface-enhanced scanning lidar

Emil Marinov, Renato Juliano Martins, Mohamed Aziz Ben Youssef, Christina Kyrou, Pierre-Marie Coulon, and Patrice Genevet

Vol. 5, Issue 4, 046005 (2023)

Transparent glassy composites incorporating lead-free anti-perovskite halide nanocrystals enable tunable emission and ultrastable X-ray imaging

Yakun Le, Xiongjian Huang, Hao Zhang, Zhihao Zhou, Dandan Yang, Bozhao Yin, Xiaofeng Liu, Zhiguo Xia, Jianrong Qiu, Zhongmin Yang, and Guoping Dong

Vol. 5, Issue 4, 046002 (2023)

Temporal compressive super-resolution microscopy at frame rate of 1200 frames per second and spatial resolution of 100 nm

Yilin He, Yunhua Yao, Dalong Qi, Yu He, Zhengqi Huang, Pengpeng Ding, Chengzhi Jin, Chonglei Zhang, Lianzhong Deng, Kebin Shi, Zhenrong Sun, Xiaocong Yuan, and Shian Zhang

Vol. 5, Issue 2, 026003 (2023)

Massively parallel universal linear transformations using a wavelength-multiplexed diffractive optical network

Jingxi Li, Tianyi Gan, Bijie Bai, Yi Luo, Mona Jarrahi, and Aydogan Ozcan

Vol. 5, Issue 1, 016003 (2023)

Direct laser writing breaking diffraction barrier based on two-focus parallel peripheral-photoinhibition lithography

Dazhao Zhu, Liang Xu, Chenliang Ding, Zhenyao Yang, Yiwei Qiu, Chun Cao, Hongyang He, Jiawei Chen, Mengbo Tang, Lanxin Zhan, Xiaoyi Zhang, Qiuyuan Sun, Chengpeng Ma, Zhen Wei, Wenjie Liu, Xiang Fu, Cuifang Kuang, Haifeng Li, and Xu Liu

Vol. 4, Issue 6, 066002 (2022)

Physics-informed neural networks for diffraction tomographyOn the Cover

Amirhossein Saba, Carlo Gigli, Ahmed B. Ayoub, and Demetri Psaltis

Vol. 4, Issue 6, 066001 (2022)

Hybrid brightfield and darkfield transport of intensity approach for high-throughput quantitative phase microscopyAuthor Presentation

Linpeng Lu, Jiaji Li, Yefeng Shu, Jiasong Sun, Jie Zhou, Edmund Y. Lam, Qian Chen, and Chao Zuo

Vol. 4, Issue 5, 056002 (2022)

Organic room-temperature phosphorescent polymers for efficient X-ray scintillation and imagingArticle Video

Juan Wei, Yangyang Jiang, Chenyuan Liu, Jiayu Duan, Shanying Liu, Xiangmei Liu, Shujuan Liu, Yun Ma, and Qiang Zhao

Vol. 4, Issue 3, 035002 (2022)

Revealing complex optical phenomena through vectorial metricsOn the Cover

Chao He, Jintao Chang, Patrick S. Salter, Yuanxing Shen, Ben Dai, Pengcheng Li, Yihan Jin, Samlan Chandran Thodika, Mengmeng Li, Aziz Tariq, Jingyu Wang, Jacopo Antonello, Yang Dong, Ji Qi, Jianyu Lin, Daniel S. Elson, Min Zhang, Honghui He, Hui Ma, and Martin J. Booth

Vol. 4, Issue 2, 026001 (2022)

Single-shot spectral-volumetric compressed ultrafast photographyOn the Cover

Pengpeng Ding, Yunhua Yao, Dalong Qi, Chengshuai Yang, Fengyan Cao, Yilin He, Jiali Yao, Chengzhi Jin, Zhengqi Huang, Li Deng, Lianzhong Deng, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, and Shian Zhang

Vol. 3, Issue 4, 045001 (2021)

Review of bio-optical imaging systems with a high space-bandwidth product

Jongchan Park, David J. Brady, Guoan Zheng, Lei Tian, and Liang Gao

Vol. 3, Issue 4, 044001 (2021)

Adaptive-sampling near-Doppler-limited terahertz dual-comb spectroscopy with a free-running single-cavity fiber laserOn the Cover

Jie Chen, Kazuki Nitta, Xin Zhao, Takahiko Mizuno, Takeo Minamikawa, Francis Hindle, Zheng Zheng, and Takeshi Yasui

Vol. 2, Issue 3, 036004 (2020)

Transmission of vector vortex beams in dispersive media

Ilaria Gianani, Alessia Suprano, Taira Giordani, Nicolò Spagnolo, Fabio Sciarrino, Dimitris Gorpas, Vasilis Ntziachristos, Katja Pinker, Netanel Biton, Judy Kupferman, and Shlomi Arnon

Vol. 2, Issue 3, 036003 (2020)

Three-dimensional tomography of red blood cells using deep learningOn the Cover

Joowon Lim, Ahmed B. Ayoub, and Demetri Psaltis

Vol. 2, Issue 2, 026001 (2020)

Solving the missing cone problem by deep learning

Dashan Dong, and Kebin Shi

Vol. 2, Issue 2, 020501 (2020)

Optical phase mining by adjustable spatial differentiator

Tengfeng Zhu, Junyi Huang, and Zhichao Ruan

Vol. 2, Issue 1, 016001 (2020)

Single-shot compressed ultrafast photography: a reviewOn the Cover

Dalong Qi, Shian Zhang, Chengshuai Yang, Yilin He, Fengyan Cao, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Liang Gao, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, and Lihong V. Wang

Vol. 2, Issue 1, 014003 (2020)

Deep-learning cell imaging through Anderson localizing optical fiber

Jian Zhao, Yangyang Sun, Hongbo Zhu, Zheyuan Zhu, Jose E. Antonio-Lopez, Rodrigo Amezcua Correa, Shuo Pang, and Axel Schulzgen

Vol. 1, Issue 6, 066001 (2019)

Resolution limit of label-free far-field microscopy

Evgenii Narimanov

Vol. 1, Issue 5, 056003 (2019)

Robust and rapidly tunable light source for SRS/CARS microscopy with low-intensity noiseOn the Cover

Heiko Linnenbank, Tobias Steinle, Florian Mörz, Moritz Flöss, Han Cui, Andrew Glidle, and Harald Giessen

Vol. 1, Issue 5, 055001 (2019)

Class-specific differential detection in diffractive optical neural networks improves inference accuracy

Jingxi Li, Deniz Mengu, Yi Luo, Yair Rivenson, and Aydogan Ozcan

Vol. 1, Issue 4, 046001 (2019)

Holographic particle localization under multiple scattering

Waleed Tahir, Ulugbek S. Kamilov, and Lei Tian

Vol. 1, Issue 3, 036003 (2019)

Learning-based lensless imaging through optically thick scattering media

Meng Lyu, Hao Wang, Guowei Li, Shanshan Zheng, and Guohai Situ

Vol. 1, Issue 3, 036002 (2019)

Fringe pattern analysis using deep learningOn the Cover

Shijie Feng, Qian Chen, Guohua Gu, Tianyang Tao, Liang Zhang, Yan Hu, Wei Yin, and Chao Zuo

Vol. 1, Issue 2, 025001 (2019)

Noniterative spatially partially coherent diffractive imaging using pinhole array mask

Xingyuan Lu, Yifeng Shao, Chengliang Zhao, Sander Konijnenberg, Xinlei Zhu, Ying Tang, Yangjian Cai, and H. Paul Urbach

Vol. 1, Issue 1, 016005 (2019)

End-to-end deep learning framework for digital holographic reconstruction

Zhenbo Ren, Zhimin Xu, and Edmund Y. Lam

Vol. 1, Issue 1, 016004 (2019)