Chinese Optics Letters
Co-Editors-in-Chief
Zhizhan Xu
CN
31-1890/O4
ISSN
1671-7694
Impact Factor
2.448
Google Scholar h5-index
22
Frequency
Monthly issues
Bowen Zhu, Yanyi Wang, Weiping Li, Feng Wang, Jiaxuan Liu, Miao Kong, and Jianjun Yu
Jun. 27, 2022Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202220.103901
Delivery of 40 Gbit/s W-band signal over 4600 m wireless distance employing advanced digital signal processing
Xuerui Sun, Yinan Wu, Chuanyi Lu, Yuting Zhang, Hao Li, Shijie Liu, Yuanlin Zheng, and Xianfeng Chen
Jun. 27, 2022Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202220.101301
Experimental investigation on the unbalanced Mach–Zehnder interferometer on lithium niobate thin film
Jinmin Tian, Mengting Guo, Fan Wang, Chunlei Yu, Lei Zhang, Meng Wang, and Lili Hu
Jun. 27, 2022Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202220.100602
High gain E-band amplification based on the low loss Bi/P co-doped silica fiber
Qiongqiong Zhang, Chengkai Pang, Yurong Wang, Guangyue Shen, Lei Yang, Zhaohui Li, Haiyan Huang, and Guang Wu
Jun. 27, 2022Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202220.100601
Portable system integrated with time comparison, ranging, and communication
Jipeng Wang, Zhenhua Li, Zhongqi Sun, Tianqi Dou, Wenxiu Qu, Fen Zhou, Yanxin Han, Yuqing Huang, and Haiqiang Ma
Jun. 22, 2022Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202220.092701
Loss-tolerant measurement device independent quantum key distribution with reference frame misalignment
Journals Highlights
Chinese Optics Letters
Jun. 08, 2022Vol. 20, Issue 5 (2022)
Chinese Optics Letters
May. 07, 2022Vol. 20, Issue 4 (2022)
Chinese Optics Letters
Apr. 21, 2022Vol. 10, Issue 4 (2022)
Chinese Optics Letters
Apr. 14, 2022Vol. , Issue (2022)