Chinese Optics Letters
Editor-in-Chief
Zhizhan Xu
CN
31-1890/O4
ISSN
1671-7694
Impact Factor
2.56
Google Scholar h5-index
23
Frequency
Monthly issues
Conghe Wang, Yutong He, Xia Wang, Honghao Huang, Changda Yan, Xin Zhang, and Hongwei Chen
May. 29, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.061103
Passive non-line-of-sight imaging for moving targets with an event camera
Hui Wang, Deliang Zhou, Yan Wang, Runfeng Su, Shaohe Li, Xuecou Tu, Xiaoqing Jia, Lin Kang, Biaobing Jin, Huabing Wang, Jian Chen, and Peiheng Wu
May. 29, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.061102
Simulation for embedded-defects foam terahertz images of active bifocal terahertz imaging system at 0.22 THz based on geometric optics
Cong Zhang, Yunru Chen, Shihui Ma, Honghua Fan, Yonggui Yu, Zhanggui Hu, Ning Ye, Jiyang Wang, and Yicheng Wu
May. 23, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.051602
Effective warm white-light emission with Dy:YAlO3 single crystal
Fuguang Chen, Zhi Chen, Jianrong Qiu, Shuai Zhang, and Zhijun Ma
May. 23, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.051601
Highly efficient, tunable, ultrabroadband NIR photoemission from Bi-doped nitridated germanate glasses toward all-band amplification in optical communication
Jun Meng, Chen Li, Zhenhua Cong, Zhigang Zhao, Shang Wang, Gaoyou Liu, and Zhaojun Liu
May. 23, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.051401
Beam quality improvement of the high-energy KTA-OPO based on a confocal unstable cavity with Gaussian reflectivity mirror
Journals Highlights
Chinese Optics Letters
May. 05, 2023Vol. 21, Issue 3 (2023)
Chinese Optics Letters
May. 04, 2023Vol. 21, Issue 3 (2023)