Chinese Optics Letters
Editor-in-Chief
Zhizhan Xu
CN
31-1890/O4
ISSN
1671-7694
Impact Factor
3.5
/
Google Scholar h5-index
26
Frequency
Monthly issues
Xing Long, Yicheng Hu, Yibing Wang, and Changhui Li
Mar. 29, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.031702
Noncontact ultrasound sensing based on Mach–Zehnder homodyne interferometer for photoacoustic imaging
Jiefu Zhu, Tingting Ding, Xuerui Sun, Fengchao Ni, Hao Li, Shijie Liu, Yuanlin Zheng, and Xianfeng Chen
Mar. 25, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.031903
Broadband second-harmonic generation in thin-film lithium niobate microdisk via cyclic quasi-phase matching
Qiming Zhao, Shouyan Zhang, Shuxian Wang, Gang Wang, Haohai Yu, and Huaijin Zhang
Mar. 25, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.031601
Saturable absorption and visible pulse modulation of few-layer topological nodal-line semimetal HfGeTe
Hao Tian, Zhe Zhu, Wei Lin, Zihao Li, Junpeng Wen, Hao Xiu, Yiheng Fan, Chiyi Wei, Xiaoming Wei, and Zhongmin Yang
Mar. 25, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.031404
Stable ultraviolet ultrafast laser based on all-polarization-maintaining fiber femtosecond laser
Yuedi Ding, Chenglin Shang, Wenqi Yu, Xiang Ma, Shaobo Li, Cheng Zeng, and Jinsong Xia
Mar. 25, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.031304
Microwave photonic sideband selector based on thin-film lithium niobate platform
Journals Highlights
Chinese Optics Letters
Apr. 10, 2024Vol. 22, Issue 2 (2024)
Chinese Optics Letters
Mar. 29, 2024Vol. 22, Issue 2 (2024)
Chinese Optics Letters
Mar. 25, 2024Vol. 22, Issue 1 (2024)