Chinese Optics Letters
Editor-in-Chief
Zhizhan Xu
CN
31-1890/O4
ISSN
1671-7694
Impact Factor
3.5
/
Google Scholar h5-index
26
Frequency
Monthly issues
Jinchao Tao, Qin Liang, Yue Li, Yanlong Meng, Yanqing Qiu, Pengwei Zhou, Chunliu Zhao, Juan Kang, Xianchao Zhang, Zhiguo Jiang, Le Wang, and Yi Li
Dec. 08, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.121601
Speckle-based interrogation system for quasi-distributed weak fiber Bragg gratings
Zhigang Han, Junbo Li, Siliang Liu, Fangxin Li, Zhenying Yang, Qi Wang, Jiuduo Rui, Hua Shen, and Rihong Zhu
Dec. 08, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.120601
Simultaneous determination of polarization states and mode coefficients of fiber LP modes with four-channel off-axis holography
Tilted spatiotemporal optical vortex with partial temporal coherence [Invited]Special Issue on Spatiotemporal Optical Fields and Time-Varying Optical Materials
Jordan Adams, and Andy Chong
Dec. 08, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.120002
Tilted spatiotemporal optical vortex with partial temporal coherence [Invited]
Boyao Li, Yaoyao Liang, Zhongye Xie, Xiaojie Zuo, and Jinghua Sun
Dec. 07, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.122201
Multi-direction bending sensing based on spot pattern demodulation of dual-hole fiber
Jianwei Ye, Tuqiang Pan, Kanpei Zheng, Zhichao Luo, Yi Xu, Songnian Fu, Yuncai Wang, and Yuwen Qin
Dec. 04, 2023Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202321.121101
Light field information transmission through scattering media with high fidelity
Journals Highlights
Chinese Optics Letters
Oct. 26, 2023Vol. 21, Issue 7 (2023)
Chinese Optics Letters
Oct. 20, 2023Vol. 21, Issue 7 (2023)
Chinese Optics Letters
Oct. 17, 2023Vol. 21, Issue 7 (2023)
Chinese Optics Letters
Sep. 05, 2023Vol. 21, Issue 6 (2023-)