Photonics Insights
Co-Editors-in-Chief
Lei Zhou, Din Ping Tsai
Frequency
Quarterly issues
Dongdong Zhang, Yushan Zeng, Ye Tian, and Ruxin Li
Sep. 28, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.R07
Coherent free-electron light sources
Jacob Pettine, and Hou-Tong Chen
Aug. 31, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.C05
Making and breaking terahertz waves with fluid plasmas
Yuxuan Chen, Yuhang He, Liyuan Liu, Zhen Tian, Xi-Cheng Zhang, and Jianming Dai
Aug. 15, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.R06
Plasma-based terahertz wave photonics in gas and liquid phases
Pavana Siddhartha Kollipara, and Yuebing Zheng
Jun. 19, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.C04
Breaking boundaries in optical manipulation: beyond Nobel-Prize-winning tweezers
Qiannan Jia, Wei Lyu, Wei Yan, Weiwei Tang, Jinsheng Lu, and Min Qiu
Jun. 14, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.R05
Optical manipulation: from fluid to solid domains
Journals Highlights
Photonics Insights
Sep. 05, 2023Vol. 2, Issue 3 (2023-)
Photonics Insights
Aug. 31, 2023Vol. 1, Issue 2 (2022-)
Photonics Insights
Jun. 25, 2023Vol. 2, Issue 2 (2023)
Photonics Insights
Jun. 01, 2023Vol. 2, Issue 2 (2023)