Photonics Insights
Co-Editors-in-Chief
Lei Zhou, Din Ping Tsai
Frequency
Quarterly issues
Shunping Zhang, Yuhao Xu, and Hongxing Xu
Feb. 02, 2024Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2024.C01
Photophysical and photochemical process after light absorption in metals
Qiang Zhang, Zehao He, Zhenwei Xie, Qiaofeng Tan, Yunlong Sheng, Guofan Jin, Liangcai Cao, and Xiaocong Yuan
Dec. 30, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.R09
Diffractive optical elements 75 years on: from micro-optics to metasurfaces
Jian Luo, Qile Wu, Lin Zhou, Weixi Lu, Wenxing Yang, and Jia Zhu
Dec. 21, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.R08
Plasmon-induced hot carrier dynamics and utilization
Dongdong Zhang, Yushan Zeng, Ye Tian, and Ruxin Li
Sep. 28, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.R07
Coherent free-electron light sources
Jacob Pettine, and Hou-Tong Chen
Aug. 31, 2023Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2023.C05
Making and breaking terahertz waves with fluid plasmas
Journals Highlights
Photonics Insights
Nov. 03, 2023Vol. 2, Issue 3 (2023)
Photonics Insights
Oct. 31, 2023Vol. 1, Issue 1 (2022)
Photonics Insights
Sep. 05, 2023Vol. 2, Issue 3 (2023-)
Photonics Insights
Aug. 31, 2023Vol. 1, Issue 2 (2022-)