High Power Laser Science and Engineering
Co-Editors-in-Chief
Colin Danson, Jianqiang Zhu
CN
31-2078/O4
ISSN
2095-4719
Impact Factor
5.943
Google Scholar h5-index
20
Frequency
Bimonthly issues
Lingang Zhang, Liangliang Ji, and Baifei Shen
Jan. 09, 2023High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2022.38
Intense harmonic generation driven by a relativistic spatiotemporal vortex beam
Hanshuo Wu, Haobo Li, Yi An, Ruixian Li, Xiao Chen, Hu Xiao, Liangjin Huang, Huan Yang, Zhiping Yan, Jinyong Leng, Zhiyong Pan, and Pu Zhou
Jan. 09, 2023High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2022.31
Transverse mode instability mitigation in a high-power confined-doped fiber amplifier with good beam quality through seed laser control
Yin Shi, David R. Blackman, Ping Zhu, and Alexey Arefiev
Dec. 27, 2022High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2022.37
Electron pulse train accelerated by a linearly polarized Laguerre–Gaussian laser beam
Jingui Ma, Xiaoping Ouyang, Liangze Pan, Peng Yuan, Dongfang Zhang, Jing Wang, Guoqiang Xie, Jianqiang Zhu, and Liejia Qian
Dec. 27, 2022High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2022.28
Large temporal window and high-resolution single-shot cross-correlator with two separate measurement channels
Kun Shuai, Xiaofeng Liu, Yuanan Zhao, Keqiang Qiu, Dawei Li, He Gong, Jian Sun, Li Zhou, Youen Jiang, Yaping Dai, Jianda Shao, and Zhilin Xia
Dec. 23, 2022High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2022.34
Multilayer dielectric grating pillar-removal damage induced by a picosecond laser
Journals Highlights
PublicationCommunity-Publication
High Power Laser Science and Engineering
Jan. 16, 2023Vol. , Issue (2023)
NewsCommunity-News
High Power Laser Science and Engineering
Jan. 11, 2023Vol. , Issue (2023)
NewsCommunity-News
High Power Laser Science and Engineering
Jan. 11, 2023Vol. , Issue (2023)
NewsCommunity-News
High Power Laser Science and Engineering
Jan. 04, 2023Vol. , Issue (2023)
Special Issues
Submission Open:1 June 2022; Submission Deadline: 31 December 2022
Editor (s):
Submission Open:1 March 2022; Submission Deadline: 30 October 2022
Editor (s):
Submission Open:1 October 2021; Submission Deadline: 15 October 2022
Editor (s):