Laser and Particle Beams
Co-Editors-in-Chief
Katarzyna Batani
CN
ISSN
0263-0346 (Print); 1469-803X (Online)
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Chiravalle Vincent P., and Atzeni Stefano
Oct. 26, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/8720064
Verification and Validation of Two Hydrodynamic Methods for Simulations of High Energy Density Physics Problems
Schollmeier Marius S., Shirvanyan Vahe, Capper Christie, Steinke Sven, Higginson Adam, Hollinger Reed, Morrison John T., Nedbailo Ryan, Song Huanyu, Wang Shoujun, Rocca Jorge J., Korn Georg, and Batani Dimitri
Oct. 26, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/2404263
Investigation of Proton Beam-Driven Fusion Reactions Generated by an Ultra-Short Petawatt-Scale Laser Pulse
Ning Xiaochuan, Liang Tianyi, Wu Dong, Liu Shujun, Liu Yangchun, Hu Tianxing, Sheng Zhengmao, Ren Jieru, Jiang Bowen, Zhao Yongtao, Hoffmann Dieter H. H., and He X.T.
Oct. 12, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/9868807
Laser-Driven Proton-Boron Fusions: Influences of the Boron State
Kong Defeng, Xu Shirui, Shou Yinren, Gao Ying, Mei Zhusong, Pan Zhuo, Liu Zhipeng, Cao Zhengxuan, Liang Yulan, Peng Ziyang, Wang Pengjie, Luo Di, Li Yang, Li Zhi, Xie Huasheng, Zhang Guoqiang, Luo Wen, Zhao Jiarui, Chen Shiyou, Geng Yixing, Zhao Yanying, Xue Jianming, Yan Xueqing, and Ma Wenjun
Oct. 12, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/5733475
Alpha-Particle Generation from H-11B Fusion Initiated by Laser-Accelerated Boron Ions
Zhang Wanli, Shi Feng, Song Ci, Tian Ye, and Guo Shuangpeng
Oct. 12, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/3740391
Study on Damage Characteristics of Fused Silica under Ion Beam Sputtering and AMP Technique