Laser and Particle Beams
Co-Editors-in-Chief
Katarzyna Batani
CN
ISSN
0263-0346 (Print); 1469-803X (Online)
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Tan Fang, Zhang Xiao Hui, Zhu Bin, Li Gang, Wu Yu Chi, Yu Ming Hai, Yang Yue, Yan Yong Hong, Fan Wei, Dong Ke Gong, Lu Feng, Zhang Tian Kui, Gu Yu Qiu, and Zhao Yongtao
Sep. 28, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/4132792
Compact Thomson Scattering Source Based on a Mixed Injection Assisted Laser Wakefield Accelerator
Ma Bubo, Ren Jieru, Wang Shaoyi, Wang Xing, Yin Shuai, Feng Jianhua, Wei Wenqing, Xu Xing, Chen Benzheng, Zhang Shisheng, Xu Zhongfeng, Hu Zhongmin, Li Fangfang, Xu Hao, Li Taotao, Li Yutian, Wang Yingying, Liu Lirong, Liu Wei, Fan Quanping, Chen Yong, Deng Zhigang, Qi Wei, Cui Bo, Zhou Weimin, Zhao Zongqing, Cao Zhurong, Gu Yuqiu, Cao Leifeng, Cheng Rui, Xue Quanxi, Hoffmann Dieter H. H., Zhao Yongtao, and Batani Dimitri
Sep. 15, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/3049749
Plasma Spectroscopy on Hydrogen-Carbon-Oxygen Foam Targets Driven by Laser-Generated Hohlraum Radiation
Shmatov Mikhail L., and Batani Dimitri
Sep. 15, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/7473118
Analysis of the p-11B Fusion Scenario with Compensation of the Transfer of Kinetic Energy of Protons and Alpha Particles to the Gas Medium by the Electric Field
Belloni Fabio, and Batani Katarzyna
Sep. 15, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/3952779
Multiplication Processes in High-Density H-11B Fusion Fuel
Amit Gal, Mosseri Idan, Even-Hen Ofir, Schneider Nadav, Fisher Elad, Datz Hanan, Cohen Eliahu, Nissim Noaz, and Batani Dimitri
Sep. 15, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/3820671
Particles Detection System with CR-39 Based on Deep Learning