Infrared and Laser Engineering
Co-Editors-in-Chief
Feng Zhang
CN
12-1261/TN
ISSN
1007-2276
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Fei Zhihe, Xu Jun, Lan Shaofei, Zhou Xiaodong, and Wang Xiaodong
Apr. 12, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220463
Optimal design and verification of thermal adaptive structure for infrared calibrator with large surface
Integrated low-noise near-infrared single-photon detector based on InGaAs NFAD (invited)Special issue-Advances in single-photon detection technology
Dong Yakui, Liu Junliang, Sun Linshan, Li Yongfu, Fan Shuzhen, Gao Liang, Liu Zhaojun, and Zhao Xian
Apr. 12, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220907
Integrated low-noise near-infrared single-photon detector based on InGaAs NFAD (invited)
Miniaturized free-running InGaAs/InP single-photon detector (invited)Special issue-Advances in single-photon detection technology
Jiang Lianjun, Fang Yuqiang, Yu Chao, Xu Qi, Wang Xuefeng, Ma Rui, Du Xianchang, Liu Ming, Wei Ta, Huang Chuancheng, Zhao Yukang, Liang Junsheng, Shang Xiang, Shentu Guoliang, Yu Lin, Tang Shibiao, and Zhang Jun
Apr. 12, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20230017
Miniaturized free-running InGaAs/InP single-photon detector (invited)
Low-noise GHz InGaAs/InP single-photon detector (invited)Special issue-Advances in single-photon detection technology
Long Yaoqiang, Shan Xiao, Wu Wen, and Liang Yan
Apr. 12, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220901
Low-noise GHz InGaAs/InP single-photon detector (invited)
Evaluation and application of HgCdTe linear avalanche focal plane devices (invited)Special issue-Advances in single-photon detection technology
Zhang Yingxu, Chen Xiao, Li Lihua, Zhao Peng, Zhao Jun, Ban Xuefeng, Li Hongfu, Gong Xiaodan, Kong Jincheng, Guo Jianhua, and Li Xiongjun
Apr. 12, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220698
Evaluation and application of HgCdTe linear avalanche focal plane devices (invited)