Acta Photonica Sinica
Editors-in-Chief
Yue Hao
CN
61-1235/O4
ISSN
1004-4213
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Yueyang JING, Peili LI, Yajie ZHANG, Yang CAO, and Yu CHEN
Dec. 05, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235210.1052421
Liquid Crystal-based Wide-angle Terahertz Tunable Metasurface Absorber
Lei SHANG, Liner ZOU, Xifei YANG, Le LI, and Yun SHEN
Dec. 05, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235210.1052420
Preparation of As2S3 Chalcogenide Ridge Waveguide Based on AZ5214 Photoprotective Layer
Yiwen ZHENG, Yongzhang CHEN, Qianhao TANG, Yixin ZHU, Yongqin YU, Chenlin DU, and Shuangchen RUAN
Dec. 05, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235210.1052419
Femtosecond Laser Processing Micro-cantilever Thin-film Fiber Optic Acoustic Sensor
Yu TANG, Baojian WU, Wei YAN, Feng WEN, and Kun QIU
Dec. 05, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235210.1052418
Crosstalk Coherence in Optical Switching Chips
Junhui LI, Hao YAO, Jiayao DENG, and Kaixin CHEN
Dec. 05, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235210.1052417
Electro-optic Tunable Grating-assisted Optical Waveguide Directional Coupler in Lithium Niobate on Insulator