Acta Optica Sinica
Editor-in-Chief
Qihuang Gong
CN
31-1252/O4
ISSN
0253-2239
Impact Factor
2.119
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Semimonthly issues
[in Chinese]Physical Optics
Jianlin Zhao, Yangjian Cai, and Qiwen Zhan
May. 16, 2024Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS240795
[in Chinese]
Changheng Li, Fan Liu, Xiaoqing Wang, Lujie Zhu, and Xuefeng Liu
May. 15, 2024Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS240490
Passive Single-Photon Point Target Detection Based on First-Photon Time
Fengyun Li, Nian Liu, Chun Zhang, Jiangyun Dai, Zhihe Huang, Jianqiu Cao, Cong Gao, Yi Chen, Lingli Huang, Qiuhui Chu, Haoyu Zhang, Rumao Tao, Yi Shi, Longbiao Zhao, Honghuan Lin, Jianjun Wang, Zefeng Wang, and Feng Jing
May. 15, 2024Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS240467
20 kW Laser Output Based on Homemade (1+1) Distributed Side-Coupled Cladding-Pumped Fiber
Guoxing Huang, Chao Li, Zhenhua Wu, Jingwen Wang, Taoya Yuan, and Weidang Lu
May. 15, 2024Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS240452
ECT Image Reconstruction Based on Fuzzy Mode Recognition and Sensitive Field Optimization
Manping Huang, Li Peng, Peng Han, Kaiqing Luo, Dongmei Liu, Miao Chen, and Jian Qiu
May. 15, 2024Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS240433
Imaging Heart Rate Detection Method Based on Clustering and Adaptive Filtering
Top Downloads
Performance of Short Micro-Cavity Structure for Underwater Fiber Nanosecond Laser Propulsion
Acta Optica SinicaVol. 44, Issue 6, 0614001 (2024)
Get PDF
Deep Learning-Based Particle Shape Classification Using Low-Bit-Depth Speckle Patterns in Interferometric Particle Imaging
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 22, 2229001 (2023)
Get PDF
Optimization of Electron Beams for End-Window X-Ray Tubes with High Power
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 22, 2234001 (2023)
Get PDF
Inverse Electromagnetically Induced Transparency in Multimode Cavity Optomechanical Systems
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 22, 2226001 (2023)
Get PDF
Bandwidth Matching-Based Multiplexed Volume Holographic Grating
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 22, 2205002 (2023)
Get PDF