Advanced Photonics Nexus
Co-Editors-in-Chief
Weibiao Chen, Xiao-Cong (Larry) Yuan, Anatoly Zayats
CN
ISSN
2791-1519
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Yi Xu, Fu Li, Jianqiang Gu, Zhiwei Bi, Bing Cao, Quanlong Yang, Jiaguang Han, Qinghua Hu, and Weili Zhang
Apr. 02, 2024Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.3.2.026002
Spectral transfer-learning-based metasurface design assisted by complex-valued deep neural network
Zhaoyang Li, Yanqi Liu, Xiaoyang Guo, Yuxin Leng, and Ruxin Li
Apr. 01, 2024Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.3.3.036002
Single-wavelength size focusing of ultra-intense ultrashort lasers with rotational hyperbolic mirrors
Chenliang Chang, Xian Ding, Di Wang, Zhizhou Ren, Bo Dai, Qi Wang, Songlin Zhuang, and Dawei Zhang
Mar. 29, 2024Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.3.3.036001
Split Lohmann computer holography: fast generation of 3D hologram in single-step diffraction calculation
Zhitao Zhang, Hanghang Yu, Sheng Chen, Zheng Li, Xiaobo Heng, and Hongwen Xuan
Mar. 29, 2024Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.3.2.026012
High-power, narrow linewidth solid-state deep ultraviolet laser generation at 193 nm by frequency mixing in LBO crystals
Bin Yang, Xiaopeng Shen, Liwei Shi, Yuting Yang, and Zhi Hong Hang
Mar. 19, 2024Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.3.2.026011
Nonuniform pseudo-magnetic fields in photonic crystals
Journals Highlights
Advanced Photonics Nexus
Apr. 09, 2024Vol. 3, Issue 3 (2024)
Advanced Photonics Nexus
Apr. 09, 2024Vol. 3, Issue 3 (2024)
Advanced Photonics Nexus
Apr. 09, 2024Vol. 3, Issue 2 (2024)
Advanced Photonics Nexus
Apr. 09, 2024Vol. 3, Issue 2 (2024)