Advanced Photonics Nexus
Co-Editors-in-Chief
Weibiao Chen, Xiao-Cong (Larry) Yuan, Anatoly Zayats
CN
ISSN
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Yuan Xiao-Cong (Larry), Zayats Anatoly, and Chen Weibiao
Sep. 28, 2022Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.1.1.010101
Sibling Journal to Advanced Photonics: Advanced Photonics Nexus
He Hongsen, Tang Huajun, Zhou Meng, Ming Lai Hei, Qiao Tian, Ren Yu-xuan, Lai Cora S. W., Ko Ho, Wei Xiaoming, Yang Zhongmin, Tsia Kevin K., and Wong Kenneth K. Y.
Aug. 12, 2022Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.1.2.026001
Deep-tissue two-photon microscopy with a frequency-doubled all-fiber mode-locked laser at 937 nm
Yang Dahai, Lin Jie, Chen Chen, Li Chang, Hao Junbo, Lv Baiying, Zhou Keya, Wang Yiqun, and Jin Peng
Aug. 10, 2022Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.1.1.016005
Multiwavelength high-order optical vortex detection and demultiplexing coding using a metasurface
Wang Kaiqiang, Kemao Qian, Di Jianglei, and Zhao Jianlin
Aug. 04, 2022Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.1.1.014001
Deep learning spatial phase unwrapping: a comparative review
McGarvey Kathleen, and Bianucci Pablo
Jul. 04, 2022Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.1.1.016004
General treatment of dielectric perturbations in optical rings
Journals Highlights
Advanced Photonics Nexus
Sep. 28, 2022Vol. 1, Issue 1 (2022)
Advanced Photonics Nexus
Sep. 13, 2022Vol. 1, Issue 2 (2022)
Advanced Photonics Nexus
Aug. 18, 2022Vol. 1, Issue 1 (2022)