PhotoniX
Co-Editors-in-Chief
Min GU, Min QIU
CN
ISSN
2662-1991
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Junren Wen, Xiao Chen, Zeyu Zhu, Yining Zhu, Hao Luo, Yusi Wang, Yujie Liu, Hailan Wang, Wenjia Yuan, Yueguang Zhang, Chenying Yang, and Weidong Shen
Sep. 18, 2023PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-023-00104-5
Thin film-based colorful radiative cooler using diffuse reflection for color display
Gwanjin Lee, Konkada_Manattayil Jyothsna, Jonghoo Park, JaeDong Lee, Varun Raghunathan, and Hyunmin Kim
Sep. 18, 2023PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-023-00103-6
Confocal nonlinear optical imaging on hexagonal boron nitride nanosheets
Sheng_ke Zhu, Ze_huan Zheng, Weijia Meng, Shan_shan Chang, Yingling Tan, Lu_Jian Chen, Xinyuan Fang, Min Gu, and Jin_hui Chen
Sep. 18, 2023PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-023-00102-7
Harnessing disordered photonics via multi-task learning towards intelligent four-dimensional light field sensors
Bo Zhang, Zhuo Wang, Dezhi Tan, and Jiangrong Qiu
Aug. 03, 2023PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-023-00101-8
Ultrafast laser-induced self-organized nanostructuring in transparent dielectrics: fundamentals and applications
Zhongxiao Li, Zhen Li, Hao Huang, Yunduo Yao, Bilawal Khan, Ye Zhu, Kuo_Wei Huang, Zhiping Lai, and Jr_Hau He
Jul. 17, 2023PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-023-00100-9
Green lithium: photoelectrochemical extraction