Opto-Electronic Science
Co-Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1800/O4
ISSN
2079-0382
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Gao Hui, Fan Xuhao, Wang Yuxi, Liu Yuncheng, Wang Xinger, Xu Ke, Deng Leimin, Zeng Cheng, Li Tingan, Xia Jinsong, and Xiong Wei
May. 08, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.220026
Multi-foci metalens for spectra and polarization ellipticity recognition and reconstruction
Huang Haijin, Balčytis Armandas, Dubey Aditya, Boes Andreas, Nguyen Thach G., Ren Guanghui, Tan Mengxi, and Mitchell Arnan
May. 08, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.220022
Spatio-temporal isolator in lithium niobate on insulator
Chen Yuxiang, Zhang Fengyu, Dang Zhibo, He Xiao, Luo Chunxiong, Liu Zhengchang, Peng Pu, Dai Yuchen, Huang Yijing, Li Yu, and Fang Zheyu
Apr. 27, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.220019
Chiral detection of biomolecules based on reinforcement learning
Liu Huanhuan, Hu Dora Juan Juan, Sun Qizhen, Wei Lei, Li Kaiwei, Liao Changrui, Li Bozhe, Zhao Cong, Dong Xinyong, Tang Yuhan, Xiao Yihong, Keiser Gerd, and Shum Perry Ping
Apr. 27, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.220025
Specialty optical fibers for advanced sensing applications
Jiang Qilin, Chen Long, Liu Jukun, Zhang Yuchan, Zhang Shian, Feng Donghai, Jia Tianqing, Zhou Peng, Wang Qian, Sun Zhenrong, and Xu Hongxing
Apr. 27, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.220002
Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing