Acta Photonica Sinica
Co-Editors-in-Chief
Yue Hao
CN
61-1235/O4
ISSN
1004-4213
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
SHE Shixian, ZHANG Ye, HUANG Zhiwei, ZHOU Jinrong, and KE Shaoying
May. 19, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225102.0251218
Effect of the Thickness of the a-Si Bonding Layer at InGaAs/Si Bonded Interface on the Performance of InGaAs/Si Avalanche Photodiode
ZHANG Zhaoyang, LU Baole, CHEN Haowei, WANG Kaige, and BAI Jintao
May. 19, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225102.0251217
Passively Mode-locked Erbium-doped Fiber Laser Based on Nonlinear Fiber Loop Mirror
FANG Xiangming, RONG Ping, REN Shuai, WANG Zhaoyang, GAO Shiyong, and WANG Jinzhong
May. 19, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225102.0251216
Preparation and Performance of g-C3N4/Bi2S3 Composite Broad-band Photodetector
TAN Xiaobo, YAN Xin, YI Tao, HE Kai, SHAO Zhengzheng, ZHOU Kaikai, GAO Guilong, WANG Tao, ZHANG Jun, and ZHUANG Zhaowen
May. 19, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225102.0251215
Experimental Study on the Spatial Performance of Photorefractive X-ray Semiconductor Ultrafast Response Chip
SHI Minggang, MU Haichuan, and QIAN Min
May. 19, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225102.0251214
Fabrication and Photoresponse Study of the Photodetector Based on Novel NiO-Bi2Te3 Heterostructure